Verlate Najaarsvergadering

Datum: donderdag 17 januari 2019 (19:00 tot 22:00)
Afdeling:Oranjewoud
Plaats:Maurits Stakenburg
Meyerweg 29
De Knipe

Verlate Najaarsvergadering op 17 januari 2019

Plaats: Meyerweg 29, 8456 GA De Knipe

We hebben op deze avond twee voor de vereniging heugelijke gebeurtenissen, namelijk de uitreiking van een zilveren speld aan Ruth van Hull, en de benoeming van Henry van Grunsven als eerste secretaris en Kees Spoelstra
als tweede secretaris!

Agenda:

 

19:00 Inloop met koffie


19:30 Opening
1. Introductie van Klaas Jellema, lid van ledenraad van de NBV
2. Uitreiking zilveren speld aan Ruth van Hull door Klaas Jellema
3. Cees spreekt namens de vereniging nog een woordje tot Ruth
4. Klaas Jellema vertelt over de structuur van de ledenraad van de NBV
en beantwoordt onze vragen

20:30 Pauze (met iets te eten en te drinken, ook voor de vegetariërs onder ons)

21:00 Bespreking notulen ALV van 19-3-2018

21:15 Ingekomen stukken
1. Jaarverslagen bijenstal (Bouke Oosterloo)
2. Jaarverslag bijenparkje De Wijnmakker (Cees de Wit)
3. Jaarverslag bestuur (bestuur)

21:45 Benoeming Henry van Grunsven als eerste secretaris en Kees Spoelstra
als tweede secretaris
Het bestuur realiseert zich ter dege dat er een aantal zaken zijn blijven liggen en
dat er achterstanden zijn. Daarom stellen wij voor op korte termijn een
vergadering te beleggen met de volgende onderwerpen
(volgorde is willekeurig):
1. De open dag 2018 en het 75-jarig bestaan: evaluatie en hoe verder
2. Evaluatie imkermiddag
3. Wie willen er meedenken het reglementen voor het bijenparkje de
Weinmakker, de bijenstal en de algemene reglementen uit te werken?
4. Hoe om te gaan met het verstrekken van volkjes aan nieuwe leden of
aan leden waarvan een volk de winter niet heeft overleefd gegaan.
5. Voorstel van het bestuur om alle bestuursvergaderingen openbaar te
laten zijn voor leden en donateurs.
6. Vinden wij een Linkedin-account belangrijk? Het blijkt dat de Facebook
pagina (aanzienlijk) beter gezien wordt dan de ‘onze’ site via de NBV.
Verschillende verenigingen hebben een eigen website aan hun domein
gekoppeld. Is dat ook iets voor ons?
Tijdens de voorjaarsvergadering (april/mei) plant het bestuur de
reglementen van het bijenparkje de Weinmakker en die van de bijenstal
ter stemming te brengen en bespreken we:

1. De uitkomst van de Taskforce: wat kunnen wij daarvan leren?
2. Iser belangstelling voor het organiseren van inloop avonden/middagen
3. Donateurs werven en hoe hen bij de vereniging te betrekken
4. Presentatie financieel jaarverslag 2018 en financieel beleid voor 2019
Rondvraag


22:15 Sluiting


Zou je er nog even aan willen denken ons te informeren als je niet komt?


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Zwerm gespot? Bel onze zwerm coördinator:
Johan Witteveen
06 30169443


Bestuur:

Henry van Grunsven
(waarnemend voorzitter)
voorzitter@bijenverenigingoranjewoud.nl

Els Koning
(penningmeester)
penningmeester@bijenverenigingoranjewoud.nl

Henry van Grunsven
(secretaris)
secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl

Kees Spoelstra
(lid)

Cees de Wit
(lid)secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.