Iets over de historie

Bijenstal Oranjewoud

 

Onopvallend, verscholen achter het groen van een smalle boomrand bevindt zich, voorbij de stenen schuur van de Gemeentewerken, in “De Overtuin” van Oranjewoud een bijenstal. Onbewust van deze aanwezigheid wandelt de parkrecreatie hier dan ook veelal niets vermoedend aan voorbij. Het gunstige van deze locatie is dat de volken zich hier in het seizoen goed ontwikkelen en ongestoord door de winter kunnen komen.

Op deze locatie staat dan ook al heel wat jaren een bijenstal. De eerste stal werd meer dan een halve eeuw geleden geplaatst voor de heer Plantinga die aan de Landbouwschool als leraar de vakken biologie en bijenteelt doceerde. De stal werd in 1955 door de loco burgemeester van Heerenveen geopend. Onze voormalige penningmeester de heer De Ruiter was hierbij aanwezig. De heer Plantinga was lid van de vereniging Oranjewoud en de opzet was dat hij beginnende imkers het vak zou leren. Hiervoor was ook een observatiekast beschikbaar. De gelden hiervoor waren afkomstig uit een loten verkoop met een daarop volgende loterij onder de leden.

De oude bijenstal heeft dienst gedaan tot 2007. Toen was deze zo lek en verzakt dat onze timmerman de heer Jan Oosterbaan de opdracht kreeg om een nieuwe, de nu huidige, bijenstal te bouwen.

Afdeling Oranjewoud is opgericht in het oorlogsjaar 1943 in het voormalige (later afgebrande) hotel Weener. Bij volle maan want destijds was er geen, of mocht er (om de verduisteringsplicht) geen licht gemaakt worden. Bij deze oprichting werden flink wat leden ingeschreven. Onder deze 1e leden waren verscheidene sigaar en sigaret rokende notabelen, die als voornaamste persoonlijke agendapunt de mogelijkheid tot ruilhandel op hun agenda hadden staan. Tabak was evenals voedingswaar door de bezetter op de bon gedaan, dus mooier kon het niet, gewoon je honing bij de nieuwbakken vereniging inleveren en er tabaksbonnen voor terug ontvangen. Wie niet rookte kon voor zijn honing suikerbonnen ontvangen. Ook het gratis bakkie koffie werd zeer gewaardeerd en was zeer aanlokkelijk, want dit genotsmiddel was destijds helemaal schaars goed geworden. Op die winterse avond werden er dan ook veel imkers als lid ingeschreven. Dit kon ook best, want vergeleken met nu waren er toen natuurlijk veel meer lui die bijen op hun erf hadden. Dit was de manier om aan zoetstof te komen, suiker was gewoon te duur. Het hoorde er gewoon bij, net zoals er toen bijvoorbeeld veel meer gestroopt werd. Noem het maar overlevingsdrang.

 

 

 

Op de  Open Imkerijdag van zondag 10 juli 2016 zijn wij weer met de nodige educatieve uitleg in De Overtuin aanwezig. Wilt u meer informatie over de bijenteelt en/of het volgen van imkerlessen? Komt allen! 

 

 Bouke Oosterloo, beheerder Bijenstal Oranjewoud.

boosterloo@planet.nl

0622302541                                            

Contactgegevens

Zwerm gespot? Bel onze zwerm coördinator:
Johan Witteveen
06 30169443
of
Peter Speksnijder
06-30041722


Bestuur:

Henry van Grunsven
(voorzitter)
voorzitter@bijenverenigingoranjewoud.nl

Erik-Jan Rodenhuis
(penningmeester)
penningmeester@bijenverenigingoranjewoud.nl

Els Koning
(secretaris)
secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl

Kees Spoelstra
(lid)

Cees de Wit
(lid)secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.