Zwermen

Bijenzwermen

In het voorjaar groeien de bijenvolken sterk. Soms wordt het volk zo groot dat de kast overbevolkt raakt. Dat is het moment (vanaf begin mei) dat de koningin met een deel van het volk plaats maakt voor een nieuwe koningin om een nieuwe volk te stichten. Dit zien we dan doordat er een flinke zwerm bijen met koningin de kast verlaat en in een boom of struik gaat hangen.

Dit kan op drukkere plaatsen of waar kinderen spelen overlast bezorgen. Als u een bijenzwerm aantreft houdt dan voldoende afstand en neem contact op met onze zwerm coördinator Johan Witteveen (tel.nr. 0513-627318 of 06-30169443). Hij zorgt ervoor dat er iemand langskomt om de zwerm weg te halen en een nieuwe plek te geven.

Geef duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer door en de plaats van de zwerm, zodat wij snel kunnen handelen.

Contactgegevens

Zwerm gespot? Bel onze zwerm coördinator:
Johan Witteveen
06 30169443
of
Peter Speksnijder
06-30041722


Bestuur:

Henry van Grunsven
(voorzitter)
voorzitter@bijenverenigingoranjewoud.nl

Erik-Jan Rodenhuis
(penningmeester)
penningmeester@bijenverenigingoranjewoud.nl

Els Koning
(secretaris)
secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl

Kees Spoelstra
(lid)

Cees de Wit
(lid)secretariaat@bijenverenigingoranjewoud.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.